Παραδόσεις

Σύμφωνα με την παράδοση από τη Σαμαρίνα καταγόταν ο Γιάννης Πρίφτης (Γιάννης Παπάς), αρματολός και κλέφτης, ο οποίος το 1943 κυνήγησε τον πατέρα του Αλή Πασά και ο οποίος υπήρξε φόβος και τρόμος των Αλβανών. Επίσης ο Λεωνίδας Χατζημπύρος με τα 500 παλικάρια του, που έδρα- σε το 1895 στη Μακεδονία και την Ήπειρο και σκοτώθηκε σε κάποια μάχη της Σιάτιστας. Ο Κούσιος Δεσπούλης, κλέφτης, που βρισκόταν επί χρόνια στις φυλακές Ιωαννίνων και οι Μακεδονομάχοι καπετάν Αρκούδας και καπετάν Τσεκούρας ήταν επίσης Σαμαριναίοι.

Η Σαμαρίνα χαρακτηρίζεται από την ζωντάνια και έντονη δραστηριότητα των κατοίκων της σε πολλούς τομείς. Οι Σαμαριναίοι με πολυσχιδή παρουσία στην σύγχρονη ελληνική ζωή και πραγματικότητα, διατηρούν τη Σαμαρίνα ως αντίληψη ζωής στον τόπο διαβίωσης τους, αλλά και συντηρούν εδώ στις πλαγιές του Σμόλικα τις πατρογονικές εστίες και παραδόσεις. Έτσι η Σαμαρίνα κάθε χρόνο μας αποκαλύπτεται πιο δραστήρια, πιο ζωντανή, πιο δυναμική, με προοπτική για πολυεπίπεδη εξέλιξη.